[vc_row css=”.vc_custom_1544777219132{margin-right: 50px !important;margin-left: 50px !important;}”][vc_column][vc_column_text]                                   ASOCIATIA ROMÂNĂ TERAPII ÎN AUTISM SI ADHD   

                                            ,,Redăm zâmbetul copiilor speciali!”

Asociaţia Română de Terapii în Autism și ADHD (ARTAADHD)   este o  persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005.  Asociația are cu sediul in Bucuresti str. Runcu nr.54 C, sector 4, înregistrata in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. 29/29.03.2012 , in baza Incheierii din 29 din data de 29/03/2012 dispusa de Judecatoria sector 4 Bucuresti in dosarul nr. 24, avand Cod Unic de Inregistrare fiscala 30015836, acreditată ca furnizor de servicii social cu certificat Seria AF Nr. 003159 emis de Min Muncii si Justitiei sociale si cont  RO77BACX0000000874539000,  reprezentata prin Gligu Sandica,  în calitate de Președinte.

Povestea noastă începe în 2012  ca  o poveste atipică întrucât începe cu  gândul care a  devenint obsesiv pentru Sanda Gligu, psiholog clinician si educațional și membru fondator asociație:  ,,ce aș putea face eu pentru copiii speciali, copiii cu tulburări psihologice cu șanse de recuperare dacă se investește timp  iubire si profesionalism în ei.,, după ce a observat în jur zilnic copii cu: Down, Autism, Retard Mintal, Asperger,  ADHD si alte tulburări comportamentale care nu le permiteau să ducă o viață normala, să se integreze scolar și social iar multe din ONG-uri erau deschise de părinții copiilor speciali, nestiind exact care este parcursul corect al recuperării copilului lor.

Înca de la început, misiunea ARTAADHD a fost  de a sprijini prin diagnosticare timpurie si recuperare terapeutica copii si tineri cu tulburări psihologice grave; Autism,  Down, Retard Mintal, Asperger, ADHD sau alte tulburări psihologice, oferind programe de recuperare individuală si programe de integrare scolara si scolailă ; de a oferi consiliere psihologică si administrativ-juridica, educațională specifică,  familiilor afectate de diagnosticul copilului;  facilitarea incluziunii scolare si sociale a copiilor speciali; precum si suport material si logistic direct pentru familiile  aflate in dificultatea de a accesa programe de recuperare si integrare a propriilor copii prin sponsorizarea diferitelor forme de recuperare precum si prin donatii de obiecte si materiale specifice cu care sa-și poata ajuta copilul. Deasemenea una din misiunile noastre principale este si incluziunea scolara, eliminarea discriminării copiilor speciali si formarea cadrelor didactice să poată primi copii speciali la clasa, să-i poată ajuta să-ți continue studiile in ritmul si pe potentialul lor . În  Romania  sunt aproximativ 15.000 de copii numai cu autism, adica numărul lor este extrem de mare  din 57 de copii  nascuti 1 copil  se naste cu autism daca ne raportăm doar la un singur diagnostic grav iar statul, sociatatea nu este pregătită să le venim în ajutor iar misiunea noastră este si de a sensibilliza si informa această societate să înțeleaga copilul speciali si nevoile lui si ale familiei sale si să vină in ajutor pe cat posibil de la gestul simplu de acceptare până la sprijin prin donatii.

În 2012 ARTAADHD odată cu inființarea am deschis primul său Centru de Recuperare Terapeutică ARTAADHD în care 20 de copii speciali dignosticați cu: Autism, Down, Asperger, ADHD, Retard Mintal, Întârzieri în dezvoltarea psihică si alte diagnostice psihologice grave. Aici copiii primeau terapii specifice: ABA, PECS, Logopedie, Grup Socializare, Artterapie si Psihoeducatie Specifică menite toate să-l ajute să facă progrese, să poata sa-si recunoască părintii si mediul inconjurător, să poată comunica cu ajutorul limbajului, să  înțeleagă  lumea în care trăiesc, să-si facă prieteni.

În 2020 ARTAADHD  deține 3 Centre de Recuperare Terapeutică unde sunt diagnosticati, recuperati terapeutic multimodal si sprijiniți să se integreze școlar si social 97 de copii speciali cu tulburări psihologice grave.

ARTAADHD are Singurul Centru de Resurse Educaționale Specifice din interiorul unei Scoli normale din Romania(Scoala 131 S 5 Bucuresti) unde 30 de copii speciali sunt ajutati cu resurse profesionale: psihologi, psihopedagogi, specialisti comportamentali, logopezi, asistenti educationali, artterapeuti chiar la clasele lor, in scoala lor prin servicii individuale de recuperare si integrare specific scolară.

Deasemeni ARTAADHD oferă servicii de consiliere pentru cele 97 de familii  ale copiilor speciali, pentru a putea sa-și înțeleagă copilul si apoi să învețe să-l sprijine, să-l ajute să facă achizitii, să înțeleagă lumea si să poată fi fericit. Din cele 97 de familii 60% sunt familii monoparentale a căror singur întretinător este mama,  care de cele mai multe este în depresie post diagnostic copil și fără sprijinul si consilierea noastră nu ar putea face fata unui ritm de viată infiorător, ca părinte fără pauze, fără concedii, fără libere, fără un moment de respiro.

Asociatia sustine Voluntar consilierea psihologică a acestor familii precum si consilierea juridică si administrativă pentru că altfel n-ar sti să se descurce în hațisul legislativ si administrativ romanesc, iar acest rol al nostru este extrem de important reusind să tinem familiile intr-un echilibu are să le ajute să ajute copilul la randul lor intrucat nu se poate recupera un copil fără familia lui.

Deasemenea ARTAADHD oferă GRATUIT servicii de  terapie logopedică  pentru  75 de copii  cu tulburări de dezvoltare si care au afectat dezvoltarea limbajului verbal si fără sprijinul nostru nu ar putea niciodata sa-si strige părintele, sa-și comunice nevoile, să-și facă prieteni si să ducă o viață normală.

Procesul de recuperare/reabilitare a copiilor cu autism, Down sau alte tulburări psihologice grave este unul multidisciplinar, cladit in jurul unei echipe formate din  specialisti/părinți si cadre didactice unde copilul este integrat scolar. Copiii cu tulburări psihologice provin din toate categoriile sociale, însa un risc deosebit din punct de vedere al procesului de recuperare/reabilitare psihocomportamentala si socială il prezinta cazurile de vulnerabilitate sociala, provenind in special din familii monoparentale si familii cu venituri reduse si cu nivel de educatie slabă care nu le permit să multiplice acasă programele de recuperare si astfel este nevoie să dublăm numărul terapiilor in centru pentru un progres cat mai bun in recuperarea copilulul si integrarea lui cu succes in societate. Reabilitarea copiilor  speciali prezinta un grad inalt de specializare din domenii diferite, o terapie multimodala(ABA, logopedie, terapie senzorială, artterapie, kinetoterapie, grup socializare, ludoterapie) întrucât copii cu tulburari psihologice grave au multe arii psihologice grav afectate . Fără sprijinul acesta al unei echipe multisciplinare copilul nu poate face progres, nu poate intelege lumea in care trăieste, nu poate vorbi, nu va sti să se joace, nu va sti sa-și faca prieteni, nu va putea merge la scoală, va fi permanent etichetat si marginalizat din pricina stereotipiilor lui comportamentale si a inegalitatii in dezvoltare si marginalizat de copii, de societate, tinta permanenta a Bullying-ului.

Anual ARTAADHD prin cei 20 de specialisti reușeste prin dăruire si profesionalism să recupereze si să integreze  la gradinita 20 de copii speciali  și  cca 30 copii speciali anual in invatamantul de masa. Este o minune că putem face asta chiar si in context pandemic cand mai multe familii de copii speciali au fost in riscul de a abandona terapiile pentru ca si-au pierdut job-ul iar ARTAADHD a suplinit sponsorizările ca acei copii sa-și păstreze sansa la recuperare si reintegrare.

Activitatile permanente ale asociatiei sunt  împărțite în mai multe categorii:

 1. activități de evaluare, diagnostic si interventie terapeutică multimodală care cuprinde: evaluare psihocomportamaentală si psihoeducațională inițială si periodică, plan de intervenție individuală specifică pentru fiecare din copii,   sedințe de terapie individuală și de grup , masaj si kinetoterapie pentru  60% din copiii centrelor ARTAADHD , ședinte de stimularea , implementarea și stimularea limbajului pentru  cei 80 de copii cu tulburări de limbaj 
 2. Organizare de cursuri și workshop-uri cu membri celor 97 de familii (părinții/aparținătorii).  Familiile primesc de la specialisti( psihologi, logopezi, terapeuti comportamentali si ocupaționali, kinetoterapeut,) programul acestora incluzand prezentari stiintifice, mese rotunde, ateliere pentru părinti, grupe parinti-copii, sesiuni de reglaje relationale si emoționale.
 3. Organizare de cursuri și workshop-uri cu cadrele didactice care au copii speciali la clasă pentru a putea întelege complexitatea unui diagnostic psihologic grav, care sunt provocarile si care este setul minim de tehnici cu care cadrul didactic poate aborda copilul la clasă pentru a putea să-l ajute să se integreze educational si social. Anual un număr de 150 de cadre didactice din scoli si gradinite primesc astfel de cursuri prin intermediu formatorilor ARTAADHD si astfel ajutăm concret la intelegerea si integrarea copilului special în învățământul de masă.
 4. Organizam anual tabere pentru copii speciali pentru a incuraja socializarea si integrarea copiilor in grupuri, totodata oferind parintilor speciali un moment de respiro, acestia fiind din pacate părinți fără liber, fără pauze, fără concedii datorita faptului că însoțesc
 5. În 2019 am dezvoltat prin proiectul pilot la nivel national SUNT SPECIAL DAR VREAU LA SCOALĂ, primul Centru de Resurse Educaționale specifice din România, centru deschis in cea mai mare școală din România, care aduce împreună specialisti care să ajute cu materiale si tehnici specifice integrarea si educarea copilulu special într-o scoală de masa Școala Gimnazială Nr 131 Sector 5 București.  Aici 30 de copii speciali cu tulburări psihologice grave sunt consiliati de psihologi, ajutati de psihopedagogi si asistenti educaționali, terapeuti comportamentali si logopezi, arrterapeuti,  să achizitioneze prerechizitele scolare si să aibă un management comportamental corect în clasă crescand astfel gradul de incluziune socială.
 6. Sustinem blogul de discutii  specifice pe www.autismartaadhd.ro  dedicat parintilor si specialistilor, publicam pe pagina de Fb a asociatiei diverse materiale
 7. Asociatia desfasoara programe de strangere de fonduri si sprijin material pentru copii speciali si familiile lor , costurile de recuperare si integrare a unui copil cu autism, Down sau alta tulburare psihologică gravă nefiind destul de ridicate datorită complexității terapiilor de care copilul are nevoie.

Strategia Asociatiei cuprinde pentru anul 2020-2021, ca furnizor  acreditat de servicii sociale specializate de recuperare si reabilitare a copiilor cu nevoi speciale cuprinde:

 1. Deschiderea unui nou centru de recuperare si integrarea copiilor specilali pentru a putea ajuta cât mai multi copii oferind servicii de recuperare psihocomportamentala si educațională de calitate
 2. Deschiderea unui Centru de Respiro pentru a putea ajuta părinții de copii speciali să-și incarce bateriile cateva ore disociindu-se de diagnosticul copiilor pentru ca altfel vor rămâne conectati permanent la problema copilului si dezvoltă depresii si acestea duc la separerea părinților în cele mai multe cazuri. Dorim să ajutăm părintii să devină si persoane nu doar părinți și intenționăm să facem asta prin dezvoltarea unor programe de joc si interactiune pentru copii speciali si supravegerea lor de către specialisti cateva ore sau maxim 2 zile pentru a putea satisface si nevoile părintilor altfel imposibil de realizat.
 3. Dezvoltarea unor programe speciale de cursuri și workshop-uri pentru cadrele didactice pentru a intelege si sprijini copilul special, elaborarea de Ghiduri de educatie specifică menite  să permită integrarea, intr-un numar cat mai mare, a copiilor speciali in invatamantul de masa.
 4. Deschiderea unui program national de educatie parentala pe zona dezvoltării emotionale a copilului pentru a învăța părinții cum să crească un copil sănătos mintal în contextul problematicii actuale si a gadgeturilor care amplifica tulburările psihologice.

Mentinem bune relatii profesionale cu multi furnizori de servicii sociale si suntem parte a grupului ROTSA(România Tulburare din Spectrul Autist) unde Președinte Psih Sanda Gligu este si director zona Bucuresti  Ilfov,  cu autoritățile locale si naționale implicate in procesul recuperării si integrarii copiilor speciali: DGASC-uri, ANDPCA, Primării, Min Muncii, Min Sănătății precum si cu factori decidenti politic  sau  administrativ national: Parlament, Guvern, Presedinția României,  toate in interesul recuperării si integrarii copilului special afectat de o tulburare psihologica grava: Autism Down, ADHD, Asperger, Retard Mintal, Intârzieri în dezvoltarea limbajului și/sau întârzieri in dezvoltarea psihică globală.

Copiii speciali sunt copiii noștri iar fără sprijinul nostru nu vor putea duce o viată normală  doar împreună vom face o lume mai bună!

Strategie pe termen scurt:

Strategie pe termn lung:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]